Przecinarki plazmowe - plazma do cięcia metalu

Jakiej mocy przecinarka plazmowa jest mi potrzebna

Wybór przecinarki plazmowej powinien być uzależniony od Twoich specyficznych potrzeb i wymagań. Dwa najważniejsze parametry, na które należy zwrócić uwagę, to prąd cięcia oraz cykl pracy.

Prąd cięcia: Prąd cięcia jest jednym z kluczowych parametrów, który decyduje o zdolności przecinarki do cięcia różnych grubości metali. Im większy prąd cięcia, tym większa grubość metalu można przecinać. Prąd cięcia w przecinarkach plazmowych może wahać się od kilkudziesięciu do kilkuset amperów.

Cykl pracy: Cykl pracy jest to procent czasu, przez który przecinarka może bezpiecznie pracować w ciągu określonego czasu (zazwyczaj 10 minut), zanim wymaga okresu chłodzenia. Na przykład, cykl pracy na poziomie 60% oznacza, że przecinarka może pracować przez 6 minut bez przerwy, a następnie potrzebuje 4 minut na ochłodzenie. Przecinarki z wyższym cyklem pracy są bardziej odporna na przegrzanie, co jest kluczowe podczas intensywnej, długotrwałej pracy.

Jakie materiały mogę ciąć plazmą

Cięcie plazmą jest wykorzystywane do obróbki różnego rodzaju materiałów przewodzących prąd. Najpopularniejsze z nich to:

Aluminium: Cięcie plazmą jest często wykorzystywane do obróbki aluminium, ze względu na jego wysoką przewodność cieplną i elektryczną. Umożliwia to szybkie i czyste cięcie, co jest niezbędne w wielu zastosowaniach przemysłowych, takich jak produkcja części samochodowych, konstrukcje lotnicze i wiele innych.

Stal nierdzewna: Stal nierdzewna jest innym materiałem, który jest często obrabiany za pomocą cięcia plazmowego. Technika ta jest skuteczna w tworzeniu czystych i gładkich krawędzi, które są niezbędne w wielu zastosowaniach, takich jak przemysł spożywczy, medyczny, motoryzacyjny, a także w produkcji mebli.

Stal czarna: Cięcie plazmą jest również efektywne w obróbce stali czarnej, która jest szeroko stosowana w różnych przemysłach, w tym w budownictwie, motoryzacji i wielu innych. Dzięki cięciu plazmowemu można łatwo i szybko ciąć stal czarną na dowolne kształty i rozmiary.

Oferuje wiele korzyści w przypadku tych materiałów, w tym wysoką precyzję, szybkość i efektywność, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań przemysłowych.

Jaką grubość materiału mogę ciąć przecinarką plazmową

Grubość cięcia to kluczowy parametr w przecinarkach plazmowych, który odgrywa decydującą rolę w określeniu, jakie materiały i o jakiej grubości można przecinać z danym urządzeniem. Ważne jest zrozumienie różnych aspektów tego parametru, aby móc dokonać właściwego wyboru urządzenia.

Maksymalna grubość cięcia rozdzielającego: Jest to maksymalna grubość materiału, który przecinarka może efektywnie rozciąć. To nie oznacza jednak, że krawędzie cięcia będą gładkie i czyste. W związku z tym, ten parametr jest ważny do rozważenia, jeżeli Twoja praca wymaga przecięcia materiału, ale nie wymaga precyzyjnej jakości cięcia.

Maksymalna grubość cięcia jakościowego: Jest to maksymalna grubość materiału, który przecinarka może przeciąć, zapewniając jednocześnie wysoką jakość krawędzi cięcia. Jeżeli twoje zastosowanie wymaga precyzyjnego cięcia z gładkimi krawędziami, to ten parametr będzie dla Ciebie kluczowy.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na te wartości podane przez producenta:

Zalecana grubość cięcia: Jest to wartość, przy której przecinarka zapewnia dobrą jakość cięcia przy prędkości większej niż 500 mm/min. Jest to optymalna grubość dla danego urządzenia.

Maksymalna grubość cięcia: Jest to wartość, przy której urządzenie nadal zapewnia dobrą jakość cięcia, ale przy zmniejszonej prędkości (250 mm/min).

Grubość odcięcia: Jest to grubość, przy której możliwe jest odcięcie kawałka stali przy prędkości co najmniej 125 mm/min, ale z niższą jakością cięcia.

Grubość przebicia: Jest to grubość, przy której możliwe jest przebicie blachy ze stali miękkiej, przy zachowaniu dobrej jakości cięcia.

Wybierając przecinarkę, powinieneś brać pod uwagę te czynniki w kontekście Twoich specyficznych wymagań dotyczących cięcia. Różne materiały i zastosowania będą wymagały różnych parametrów cięcia.

Jakiego gazu użyć do cięcia plazmą

Przecinarka plazmowa może wykorzystywać różne gazy, które są dobrane w zależności od rodzaju ciętego materiału oraz oczekiwanej jakości i efektywności cięcia. Poniżej przedstawiam najczęściej stosowane gazy w cięciu plazmowym:

Tlen: Stosowany głównie do cięcia stali miękkiej, oferuje najwyższą szybkość i jakość cięcia. Roztopiony materiał jest łatwo usuwany ze szczeliny, co redukuje czas i koszt dodatkowego opracowywania krawędzi. Koszt tlenu i części eksploatacyjnych może być jednak wyższy, dlatego nie zawsze jest to najekonomiczniejsze rozwiązanie. Tlen nie jest zalecany do cięcia aluminium i stali nierdzewnej.

Azot: Jest to najlepszy wybór dla cięcia aluminium lub stali nierdzewnej, zapewniając doskonałą jakość cięcia. Niemniej jednak, azot nie jest odpowiedni dla cięcia materiałów o grubości większej niż 1,27 cm. Azot jest często stosowany z powietrzem jako gazem osłonowym, ale jego połączenie z CO2 może zwiększyć koszty.

Powietrze: Jest to najbardziej uniwersalny i dostępny gaz, który jest stosunkowo tani, ale wymaga oczyszczenia, suszenia i sprężenia. Może być stosowany do cięcia aluminium, stali miękkiej i nierdzewnej, ale może prowadzić do porowatości spawów.

Mieszanina argon-wodór: Ta kombinacja gazu jest najlepszym wyborem do cięcia aluminium i stali nierdzewnej o większej grubości. Argon-wodór osiąga najwyższe temperatury spalania spośród wszystkich gazów, co pozwala na cięcie grubszych materiałów. Jednakże jest to jedna z najdroższych kombinacji gazów.

Kryteria wyboru gazu do cięcia plazmą obejmują rodzaj ciętego materiału, koszt eksploatacji i oczekiwane efekty cięcia. Wybór odpowiedniego gazu jest zatem kwestią zrównoważenia tych czynników w kontekście specyficznych potrzeb i wymagań.

Czy muszę oczyszczać i osuszać sprężone powietrze

Sprężone powietrze, jako gaz używany w cięciu plazmowym, musi być odpowiednio przygotowane, czyli oczyszczone i osuszone.

Oto dlaczego i jak to się robi:

Oczyszczanie sprężonego powietrza: W trakcie procesu sprężania powietrza, różne cząsteczki i zanieczyszczenia mogą zostać wtłoczone w strumień powietrza. Mogą to być cząstki kurzu, oleju, innych ciał stałych lub nawet mikroorganizmów. Te cząstki mogą uszkodzić narzędzia i urządzenia pneumatyczne, wpływając na ich wydajność i żywotność. Dlatego też oczyszczanie powietrza jest niezwykle ważne. Filtry powietrza są często używane do usuwania tych zanieczyszczeń. W zależności od wymagań, mogą być używane filtry o różnej gęstości.

Osuszanie sprężonego powietrza: Kiedy powietrze jest sprężane, jego zdolność do utrzymania wilgoci maleje, co prowadzi do kondensacji pary wodnej. Ta wilgoć może powodować korozję i zepsucie urządzeń pneumatycznych. W przypadku cięcia plazmowego, wilgoć może wpływać na jakość cięcia, jakość powłoki i żywotność materiałów eksploatacyjnych. Osuszacze powietrza są używane do usuwania wilgoci z sprężonego powietrza. Istnieją różne typy osuszaczy powietrza, takie jak osuszacze chłodnicze, osuszacze adsorpcyjne, osuszacze z membraną itp. Wybór odpowiedniego osuszacza zależy od wymagań dotyczących jakości powietrza.

Obie te operacje są kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości i wydajności cięcia plazmowego, jak również dla zapewnienia długiej żywotności urządzenia.

Jakie są metody i typy cięcia plazmą

Cięcie podstawowe: To zwykłe rozcinanie obrabianego elementu od krawędzi. Jest to najprostsza forma cięcia plazmowego, którą można łatwo wykonać za pomocą palnika plazmowego.

Ukosowanie: W tym przypadku palnik pochylamy pod odpowiednim kątem, aby po odcięciu otrzymać pochyloną krawędź. Jest to użyteczne w wielu aplikacjach, gdzie wymagane są ukosowane krawędzie, takich jak spawanie.

Cięcie szablonowe: W przypadku tego typu cięcia, palnik przechodzi przez środek obrabianego elementu, a następnie prowadzony jest wzdłuż wcześniej przygotowanego szablonu. To pozwala na precyzyjne cięcie skomplikowanych kształtów i wzorów.

Żłobienie: Dzięki zastosowaniu specjalnych części eksploatacyjnych, możliwe jest tworzenie regularnych wyżłobień w obrabianym materiale. Można w ten sposób usunąć, na przykład, wadliwy spaw lub rozdzielić wcześniej zespawane elementy.

Cięcie wielu blach jednocześnie: To technika, która pozwala na cięcie kilku blach jednocześnie po uprzednim ułożeniu ich w stos. Jest to korzystne dla produkcji na dużą skalę, gdzie wymagane jest szybkie cięcie wielu blach.

Cięcie zmechanizowane: Jest to proces, który wykorzystuje zautomatyzowany system, taki jak stół CNC, do precyzyjnego prowadzenia palnika plazmowego. Pozwala to na szybkie i precyzyjne cięcie plazmowe, z minimalnym udziałem operatora.

Każda z tych metod ma swoje unikalne zalety i zastosowania, co czyni cięcie plazmowe bardzo wszechstronną technologią. Wybór metody będzie zależał od konkretnych wymagań aplikacji.

Z jakich elementów składa się system cięcia plazmowego

System cięcia plazmowego składa się z kilku kluczowych elementów, które współpracują, aby umożliwić efektywne i precyzyjne cięcie. Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat tych elementów:

Źródło zasilania: Jest to jednostka, która dostarcza energię elektryczną potrzebną do wytwarzania plazmy. Źródła zasilania są zazwyczaj regulowane i mogą dostarczać różne poziomy mocy, w zależności od potrzeb konkretnego zastosowania.

Palnik plazmowy: Jest to urządzenie, które rzeczywiście wytwarza strumień plazmy. Palnik plazmowy jest zazwyczaj połączony z źródłem zasilania za pomocą przewodów elektrycznych i przewodów gazowych. Jest to miejsce, gdzie powietrze lub inny gaz jest jonizowany do formy plazmy.

Przewód uziemiający: Jest to przewód, który łączy się z materiałem, który ma być cięty, zapewniając ścieżkę powrotną dla prądu elektrycznego. Dobre uziemienie jest niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej pracy systemu plazmowego.

Części eksploatacyjne: Te części palnika plazmowego są często wymieniane z powodu zużycia wynikającego z ciągłego kontaktu z wysokiej temperatury plazmą. Mogą to być elektrody, dysze, osłony i inne części.

W przypadku systemów plazmowych wąskostrumieniowych, dodatkowe komponenty to:

Konsole gazowe: Są używane do precyzyjnego dozowania i mieszania gazów technicznych niezbędnych do cięcia. Kontrola mieszanki gazowej może wpływać na jakość cięcia i wydajność systemu.

System cięcia plazmowego to zestaw komponentów, które muszą działać razem, aby umożliwić precyzyjne i efektywne cięcie różnych materiałów. Wybór odpowiedniego systemu zależy od konkretnych potrzeb użytkownika, w tym rodzaju materiałów do cięcia, wymaganego poziomu precyzji i dostępności zasilania i gazów.

Jakie elementy ochronne stosować przy cięciu plazmą

Cięcie plazmowe, jak wiele innych procesów przemysłowych, wiąże się z pewnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa operatorów. Dlatego osoby przeprowadzające cięcie plazmowe powinny zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE), takie jak:

Okulary ochronne lub przyłbica: Chronią oczy przed iskrami, metalowym pyłem i intensywnym promieniowaniem światła emitowanym podczas cięcia plazmowego.

Ochraniacze słuchu: Cięcie plazmowe może być głośne, więc zalecane jest używanie ochraniaczy słuchu, aby uniknąć uszkodzeń słuchu.

Rękawice ochronne: Cięcie plazmowe generuje duże ilości ciepła i iskrzenie, dlatego operatorzy powinni nosić rękawice ochronne odporne na ciepło i przecięcia.

Ochronna odzież: Pracownicy powinni nosić odzież ochronną, taką jak kurtki lub fartuchy spawalnicze, które są odporne na iskry i promieniowanie cieplne. Ubranie powinno być wykonane z niepalnych materiałów, takich jak skóra lub bawełna o wysokiej gramaturze.

Buty ochronne: Operatorzy powinni nosić buty ochronne, najlepiej z nieprzewodzącym materiału, które chronią stopy przed oparzeniami i przecięciami.

Kask ochronny: W niektórych środowiskach przemysłowych, takich jak konstrukcje stalowe, operatorzy mogą potrzebować kasków ochronnych, aby chronić głowę przed upadającymi przedmiotami.

Maska przeciwpyłowa: W zależności od warunków pracy, może być konieczne noszenie maski przeciwpyłowej, aby chronić układ oddechowy przed wdychaniem metalowych pyłów i dymów.

Pamiętaj, że należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy, a PPE powinno być używane zgodnie z instrukcjami producenta i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jakie są zalety i wady cięcia plazmowego

Zalety cięcia plazmowego

Szybkość cięcia: Przecinarki plazmowe mogą pracować znacznie szybciej niż przecinarki tlenowo-gazowe, co przekłada się na wyższą wydajność produkcji.

Niski koszt: W porównaniu z innymi technologiami cięcia, przecinarki plazmowe mają relatywnie niski koszt zakupu i eksploatacji, co czyni je dostępnymi dla większej liczby użytkowników.

Szybkie przebijanie materiału: Przecinarki plazmowe są zdolne do szybkiego przebijania materiałów, co przyspiesza proces cięcia.

Automatyzacja: Proces cięcia plazmowego może być w pełni zautomatyzowany, co zwiększa efektywność i powtarzalność procesu.

Precyzja: Cięcie plazmowe pozwala na wysoką precyzję i możliwość pracy pod wieloma kątami.

Jakość cięcia: Cięcie plazmowe gwarantuje gładkie krawędzie, co czyni go idealnym dla precyzyjnych zastosowań.

Niewielka szczelina cięcia: Cięcie plazmowe wprowadza minimalne zmiany w części arkusza niepoddawanego obróbce, co pozwala na oszczędność materiałów.

Redukcja strat materiałowych: Dzięki niewielkiej strefie cięcia, cięcie plazmowe minimalizuje straty materiałowe.

Wady cięcia plazmowego

Hałas: Prace przecinarkami plazmowymi mogą generować duże ilości hałasu, co może być niepożądane w niektórych środowiskach.

Promieniowanie UV: Cięcie plazmowe generuje wysokie poziomy promieniowania UV, co wymaga odpowiedniego zabezpieczenia.

Zmiany strukturalne: W strefie cięcia mogą występować zmiany strukturalne w materiale, co może wpływać na jego właściwości mechaniczne.

Trudności w utrzymaniu prostopadłych krawędzi: Cięcie plazmowe może być wyzwaniem, gdy konieczne jest utrzymanie prostopadłych krawędzi.

Gazy i dym: Cięcie plazmowe generuje wysokie stężenia gazów i dymu, co wymaga odpowiedniego wentylowania i systemów ochrony osobistej.

Czym jest cięcie plazmą, jaki kompresor dobrać do przecinarki plazmowej? Przeczytaj artykuły na naszym blogu.

Jaki kompresor do przecinarki plazmowej? Poradnik kompletny
Kompresory i sprężarki

Nie wiesz jaką przecinarkę wybrać? Sprawdź ranking przecinarek plazmowych.

Nie wiesz jaką przecinarkę wybrać? Zobacz nasz ranking.
Spawarka Weldman Mistral MIG 210 Synergia z przecinarką -... Spawarka Weldman Mistral MIG 210 Synergia z przecinarką -... 2
W magazynie
Spawarki MIG|MAG

Spawarka Weldman Mistral MIG 210 Synergia z przecinarką - zestaw

Weldman
103 103-G
Zabezpieczenie sieci 230 V [A]: 20 Zasilanie [V]: 230 Minimalny prąd spawania MIG [A]: 40 Maksymalny prąd spawania MIG [A]: 200 Procesy spawania: MIG / MAG / MMA / TIG / PLAZMA Obsługiwana średnica szpuli drutu [mm]: 200 Sterowanie [ręczne, synergiczne]: synergiczne
2 659,00 zł
Urządzenie Weldman Mistral 210 Synergia z przecinarką zostało wykonane w oparciu o technologię inwertorową IGBT. Spawarka zaprojektowana jest do spawania metodami: MIG/MAG, FLUX, TIG DC Lift, MMA oraz cięcia plazmą.
Przecinarka plazmowa Ideal Expert Plasma 45 PFC - EXPLASMA45 - Ideal - 1 Przecinarka plazmowa Ideal Expert Plasma 45 PFC - EXPLASMA45 - Ideal - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa Ideal Expert Plasma 45 PFC

Ideal
EXPLASMA45
☆☆☆☆☆ ★★★★★
(2)
Zabezpieczenie sieci 230 V [A]: C16 Zasilanie [V]: 230 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 45 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 28
3 099,00 zł
Ideal Expert Plasma 45 PFC jest profesjonalnym urządzeniem do cięcia plazmowego. Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
Przecinarka plazmowa Ideal Plasma 45 PRO - PLASMA45 - Ideal - 1 Przecinarka plazmowa Ideal Plasma 45 PRO - PLASMA45 - Ideal - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa Ideal Plasma 45 PRO

Ideal
PLASMA45
☆☆☆☆☆ ★★★★★
(2)
Zasilanie [V]: 230 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 45 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 12
1 999,00 zł
Przecinarka Ideal Plasma 45 PRO to inwertorowe urządzenie do cięcia plazmowego stali o maksymalnej grubości 12 mm.
Przecinarka plazmowa Magnum CUT 120 IGBT v2 - U P CUT 120 V2 - Magnum - 1 Przecinarka plazmowa Magnum CUT 120 IGBT v2 - U P CUT 120 V2 - Magnum - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 120 IGBT v2

Magnum
U P CUT 120 V2
Zabezpieczenie sieci 400 V [A]: C20 Zasilanie [V]: 400 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 120 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 35
5 450,00 zł
Urządzenie Magnum CUT 120 IGBT v2 przeznaczone jest do ręcznego i maszynowego cięcia plazmą powietrzną, elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także żeliwa.
Przecinarka plazmowa Magnum CUT 45 MMA Kompresor - U P CUT KOM45 - Magnum - 1 Przecinarka plazmowa Magnum CUT 45 MMA Kompresor - U P CUT KOM45 - Magnum - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 45 MMA Kompresor

Magnum
U P CUT KOM45
Zabezpieczenie sieci 230 V [A]: C20 Zasilanie [V]: 230 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 45 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 15
3 390,00 zł
Przecinarka plazmowa Magnum CUT 45 COMPRESSOR z wbudowanym kompresorem przeznaczona jest do ręcznego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także żeliwa oraz spawania elektrodą otuloną MMA. Przecinarka może być zastosowane do prac...
Przecinarka plazmowa Sherman CUTTER 45 AIR ze sprężarką - zestaw - 7812702 - Sherman - 1 Przecinarka plazmowa Sherman CUTTER 45 AIR ze sprężarką - zestaw - 7812702 - Sherman - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa Sherman CUTTER 45 AIR ze sprężarką - zestaw

Sherman
7812702
Zabezpieczenie sieci 230 V [A]: 25 Zasilanie [V]: 230 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 40 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 12
1 994,00 zł
Przecinarka Sherman CUTTER 45 AIR jest nowoczesnym, sterowanym cyfrowo urządzeniem. Służy do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów ze stali węglowych i nierdzewnych, aluminium i miedzi.
Przecinarka plazmowa Ideal Praktik Plasma 41 LED - PPLASMA41LED - Ideal - 1 Przecinarka plazmowa Ideal Praktik Plasma 41 LED - PPLASMA41LED - Ideal - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa Ideal Praktik Plasma 41 LED

Ideal
PPLASMA41LED
Zabezpieczenie sieci 230 V [A]: C20 Zasilanie [V]: 230 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 40 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 16
1 759,00 zł
Ideal Praktik Plasma 41 LED jest profesjonalnym urządzeniem do cięcia plazmowego. Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
Spawarka Sherman DIGITIG 204 Quattro z przecinarką plazmową - 7812713-G - Sherman - 3 Spawarka Sherman DIGITIG 204 Quattro z przecinarką plazmową - 7812713-G - Sherman - 3 2
W magazynie
Spawarki TIG

Spawarka Sherman DIGITIG 204 Quattro z przecinarką plazmową

Sherman
7812713-G
Zabezpieczenie sieci 230 V [A]: 16 Zasilanie [V]: 230 Prąd spawania: DC Minimalny prąd spawania TIG [A]: 10 Maksymalny prąd spawania TIG [A]: 200 Procesy spawania: TIG / MMA / PLAZMA
2 869,00 zł
Spawarka Sherman Digitig 204 Quattro to urządzenie do spawania ręcznego metodą TIG HF oraz MMA (elektrodą otuloną) stali i metali kolorowych prądem stałym z możliwością wykorzystania pulsacji prądu. 
Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 80 - 0559113304-G - ESAB - 1 Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 80 - 0559113304-G - ESAB - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 80

ESAB
0559113304-G
Zasilanie [V]: 400 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 80 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 38
17 632,65 zł
Urządzenie ESAB Cutmaster® 80 z uchwytem SL60™ to najnowszej generacji inwertorowe źródło energii do cięcia metali o ergonomicznej niewielkiej obudowie i masie zaledwie 19,5 kg. Wyjątkowa, prosta oraz intuicyjna nastawa parametrów cięcia przy zastosowaniu sprężonego powietrza lub azotu, pozwala uzyskać wysoką jakość wykonywanych prac na stanowiskach...
Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 100 - 0559117304-G - ESAB - 1
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 100

ESAB
0559117304-G
Zasilanie [V]: 400 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 100 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 45
25 134,80 zł
Urządzenie ESAB Cutmaster® 100 z uchwytem SL100™ to najnowszej generacji inwertorowe źródło energii do cięcia i żłobienia metali o  ergonomicznej niewielkiej obudowie i masie 28 kg. Wyjątkowa, prosta oraz intuicyjna nastawa parametrów cięcia przy zastosowaniu sprężonego powietrza lub azotu, pozwala uzyskać wysoką jakość wykonywanych prac na stanowiskach...
Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 120 - 0559119304-G - ESAB - 1 Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 120 - 0559119304-G - ESAB - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 120

ESAB
0559119304-G
Zasilanie [V]: 400 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 120 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 55
27 607,40 zł
Urządzenie ESAB Cutmaster® 120 z uchwytem SL100™ to najnowszej generacji inwertorowe źródło energii do cięcia i żłobienia metali o  ergonomicznej niewielkiej obudowie i masie 28 kg. Wyjątkowa, prosta oraz intuicyjna nastawa parametrów cięcia przy zastosowaniu sprężonego powietrza lub azotu, pozwala uzyskać wysoką jakość wykonywanych prac na stanowiskach...
Przecinarka plazmowa Magnum CUT 100 IGBT v2 - U P CUT 100 V2 - Magnum - 1 Przecinarka plazmowa Magnum CUT 100 IGBT v2 - U P CUT 100 V2 - Magnum - 1 2
W magazynie
Przecinarki plazmowe

Przecinarka plazmowa Magnum CUT 100 IGBT v2

Magnum
U P CUT 100 V2
Zabezpieczenie sieci 400 V [A]: C20 Zasilanie [V]: 400 Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]: 100 Maksymalna grubość cięcia [mm]: 30
5 290,00 zł
Urządzenie Magnum CUT 100 IGBT v2 przeznaczone jest do ręcznego i maszynowego cięcia plazmą powietrzną, elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także żeliwa.
Pokazano 1-12 z 55 pozycji

Nowoczesne przecinarki plazmowe

W naszej ofercie sprzedażowej dostępne są nowoczesne przecinarki plazmowe przystosowane do pracy w różnych warunkach. Podobnie, jak spawarki, także te urządzenia wykorzystują do pracy działanie łuku elektrycznego. Dostępne w sprzedaży przecinarki pozwalają na szybkie i precyzyjne cięcie materiałów różnej grubości i wykonanych z metali takich, jak stale węglowe, aluminium czy mosiądz. W asortymencie centrum znajduje się sprzęt znanych i cenionych marek, gwarantujących najwyższą jakość działania.

Jak przebiega cięcie plazmowe?

Cięcie plazmowe to technika obróbki metalu polegająca na miejscowym stopieniu jego powierzchni i wyrzucaniu go z powstającej szczeliny cięcia. Za topienie metalu odpowiada elektryczny łuk plazmowy charakteryzujący się wysoką energią kinetyczną, do którego zajarzenia dochodzi między elektrodą i powierzchnią poddawaną cięciu.

Przez zajarzony łuk elektryczny zostaje przepuszczony sprężony gaz. W procesie tym ulega on jonizacji, przekształcając się właśnie w plazmę. Gazem wykorzystywanym w czasie cięcia może być po prostu powietrze, ale w przypadku urządzeń o bardziej przemysłowym przeznaczeniu możliwe jest stosowanie także mieszanek powietrza z argonem czy dwutlenkiem węgla.

Kompletna przecinarka plazmowa składa się z kilku elementów. Podstawą urządzenia jest źródło prądu z układem sterowania umożliwiającym ustawienie oczekiwanych parametrów pracy. Kolejny moduł stanowi sprężarka powietrza, która doprowadza gaz do palnika gazowego z uchwytem. Ostatnim elementem jest przewód masowy z zaciskiem, który należy podpiąć do metalu poddawanego cięciu.

Możliwości wykorzystania przecinarek plazmowych i metody cięcia plazmą

Dostępne w naszej ofercie przecinarki plazmowe to urządzenia niezbędne w wielu przydomowych warsztatach oraz w przestrzeni typowo przemysłowej. W jakich sytuacjach znajdują zastosowanie?

Cięcie plazmowe jest wykorzystywane do obróbki materiałów przewodzących prąd, czyli metali różnego rodzaju. Zaletą tego typu metody cięcia jest możliwość jego natychmiastowego przeprowadzenia – nie jest bowiem wymagane jakiekolwiek wcześniejsze przygotowanie czy obrobienie metalowych elementów. Bez obaw można ciąć plazmowo materiały lakierowane, pokryte farbą, a nawet skorodowane.

Przecinarka plazmowa może być wykorzystywana do prac różnego rodzaju i świetnie radzi sobie z cięciem blach, rur, a także elementów ażurowych, jak siatki metalowe. Wykorzystuje się ją także przy obróbce części konstrukcyjnych, kątowników. Palnik pracujący w przecinarce plazmowej umożliwia cięcie na różne sposoby, w zależności od potrzeb użytkownika. Nasze urządzenia pozwalają na wykonywanie cięcia:

  • do krawędzi – standardowo,
  • według wzoru (szablonowo),
  • pod kątem (tak zwane ukosowanie),
  • typu żłobienie – by uzyskać wyżłobienie w materiale,
  • kilku warstw blach jednocześnie.

Niektóre modele, takie jak przecinarka plazmowa Sherman CUTTER 130 CNC mogą być użytkowane również w systemach automatycznych, co zazwyczaj wykorzystują większe podmioty produkcyjne czy serwisowe.

Wykorzystanie przecinarek plazmowych CNC pozwala szybciej i przy niższych kosztach eksploatacji ciąć materiały wykonane z metalu, w tym z żeliwa i staliwa. Stosowanie urządzeń w procesach zautomatyzowanych wiąże się z uzyskiwaniem gładszych powierzchni cięcia. Bazowanie na systemie CNC, to jest z wykorzystaniem komputerowego sterowania numerycznego gwarantuje wysoką precyzję działania przecinarki. Programowanie ustawień zgodnie z przyjętymi w projekcie parametrami umożliwia tworzenie wieloseryjnych, identycznych cięć, nawet o bardzo skomplikowanych kształtach, bez konieczności ingerencji operatora maszyny.

Na jakie elementy zwrócić uwagę przy zakupie przecinarki plazmowej?

Efektywność sprzętu takiego, jak przecinarka plazmowa zachęca coraz więcej użytkowników do zakupu urządzenia na własność. W jaki jednak sposób dokonać selekcji i wybrać model, który w pełni odpowiadać będzie wszystkim oczekiwaniom?

Wybierając urządzenia do naszego asortymentu, kładliśmy duży nacisk na to, by w sprzedaży znalazły się modele bardzo zróżnicowane pod kątem parametrów, a więc i ceny. Decydując się na zakup takiego sprzętu, zalecamy zatem nie tylko skupienie się na marce czy kosztach, ale przede wszystkim na parametrach, od których zależy sprawna i wydajna praca przy cięciu plazmowym.

Przecinarki do cięcia plazmą, podobnie jak spawarki, mają określony przez producenta cykl pracy. Nawet jeśli urządzenie ma być użytkowane jedynie do drobnych prac domowych czy warsztatowych, zalecamy wybór wariantu charakteryzującego się cyklem wynoszącym nie mniej niż 60%.

Wybierając urządzenie, które zapewni najlepszą pracę w różnych warunkach, konieczne jest również zwrócenie uwagi na takie parametry, jak:

  • amperaż – czyli maksymalny prąd cięcia wpływający na to, jaką grubość materiału może obrabiać przecinarka i z jaką prędkością cięcia,
  • maksymalna grubość cięcia – określająca oczywiście, do jakiej grubości przecinarka jest w stanie ciąć metal,
  • sposób chłodzenia uchwytu – niektóre przecinarki korzystają z chłodzenia wentylatorem, zabezpieczającym przed przeciążeniem termicznym,
  • zasilanie – jedno lub trójfazowe (230 lub 400 V).

Grubość cięcia i metody zajarzenia łuku

Dobierając model w odniesieniu do grubości cięcia, przyszły użytkownik przecinarki musi brać pod uwagę dwie wartości: cięcie jakościowe oraz rozdzielające. W przypadku tego pierwszego podana maksymalna grubość materiału określa, do ilu milimetrów możliwe jest przeprowadzenie cięcia z uzyskaniem gładkiej krawędzi dobrej jakości. Cięcie rozdzielające definiuje natomiast maksymalną grubość materiału bez konieczności zachowania wysokiej klasy krawędzi metalu.

W zależności od konstrukcji danego urządzenia do cięcia plazmą można też upewnić się, z jakiego sposobu zajarzenia łuku elektrycznego korzysta dana przecinarka. Standardowo do zajarzenia dochodzi stykowo, to jest w wyniku kontaktu elektrody z metalem poddawanym cięciu.

Wybrane urządzenia tej kategorii, jak na przykład przecinarka plazmowa Ideal Expert Plasma 80 HF są wyposażone w system bezstykowego zajarzania łukiem pilotażowym HF. W tym przypadku przecinarka wykorzystuje wbudowany jonizator do uzyskania zapłonu bez stykania elektrody z powierzchnią materiału.

Bogaty wybór urządzeń do cięcia plazmą

W ofercie centrum znajdują się przecinarki plazmowe znanych marek, takich jak ESAB, Sherman, Magnum czy Walder Fantasy. Konstrukcje poszczególnych modeli pozwalają na przenoszenie ich dzięki wbudowanym uchwytom, a bogate pakiety akcesoriów i niezbędnych dodatków ułatwiają zakup kompletnego zestawu. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą! W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dostępnego asortymentu nasi doradcy udzielą dodatkowych wyjaśnień.


Prosto z naszego bloga


Popularne marki i przydatne linki

Materiały spawalnicze
Popularne Marki
Pozostałe
Filtruj według
Cena
Producenci
Zasilanie [V]
Zabezpieczenie sieci 230 V [A]
Zabezpieczenie sieci 400 V [A]
Minimalny prąd cięcia [A]
Maksymalny prąd cięcia Plazma [A]
Maksymalna grubość cięcia [mm]
Cykl pracy Plazma [%]
Przepływ powietrza [l/min]
Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza [bar]
Wbudowany kompresor
Łuk pilotujący
Funkcja 2-takt/4-takt
Zajarzenie łuku [Plazma]
Waga [kg]
więcej... mniej
Gwarancja
Filtruj