Encyklopedia spawacza, czyli słownik pojęć spawalniczych

W procesie spawania to oczywiście spawarka stanowi najważniejsze urządzenie umożliwiające przeprowadzenie wszystkich założonych prac. Jednak prosta definicja, że to narzędzie służące do wykonywania spoin pomiędzy materiałami z metalu to stanowczo za mało! Dla osób chcących bliżej poznać zagadnienia związane ze spawalnictwem i szukających najważniejszych pojęć z tej dziedziny przygotowaliśmy podręczną encyklopedię spawacza!

Słownik spawacza

MMA z angielskiego Manual Metal Arc Welding to metoda spawania łukowego, w którym wykorzystuje się metalową elektrodę topliwą pokrytą otuliną. W trakcie wykonywania spawu otulina, na którą działa wysoka temperatura, uwalnia gaz działający osłonowo. Dodatkowo wytrąca się tak zwany żużel, który razem z gazem ochrania spoinę i spowalnia jej zastyganie. Metoda ta jest popularna ze względu na możliwość wykorzystania jej w różnych warunkach oraz bez używania dodatkowej butli z gazem osłonowym.

MIG z angielskiego Metal Inert Gas. Technologia spawania wykorzystująca obojętny chemicznie gaz osłonowy. Chroni on powstające w trakcie spawania jeziorko spawalnicze oraz łuk. W metodzie tej stosuje się druty spawalnicze, które po stopieniu łączą się z metalem. Podczas spawania powstaje trwała, estetyczna spoina. MIG wykorzystuje się do zespalania takich metali, jak miedź czy aluminium. 

MAG z angielskiego Metal Active Gas, czyli spawanie w osłonie gazu aktywnego chemicznie. Podobnie, jak przy metodzie MIG, także w tym przypadku stosowane są druty spawalnicze. Spawanie technologią MAG najczęściej wykorzystuje się przy łączeniu stali różnego rodzaju, w tym wysoko i niskostopowych. 

TIG (Tungsten Inert Gas) to metoda spawania łukowego, w której używa się elektrody wolframowej oraz gazu ochronnego, najczęściej argonu, do izolacji strefy spawania od powietrza. Technika ta jest znana ze swojej precyzji i jest często używana w aplikacjach wymagających wysokiej jakości spoin, takich jak lotnictwo, przemysł jądrowy czy medycyna. Pozwala na spawanie różnych rodzajów metali, w tym stal nierdzewna, aluminium i tytan.

Spawarka jest urządzeniem elektrycznym wykorzystywanym do spawania ręcznego lub automatycznego, to jest łączenia ze sobą różnych materiałów. Spawarka doprowadza do nadtopienia powierzchni zespalanych elementów i pozwala wykonać miejscową spoinę, która stanowi trwałe połączenie spawane (spaw).

Źródło spawalnicze to urządzenie elektryczne używane w procesach spawania, które dostarcza wymagany prąd i napięcie do spawania łukowego. Umożliwia kontrolę parametrów spawania, może działać na różnych trybach i technologiach, w tym TIG, MIG/MAG czy MMA. Jest to po prostu spawarka bez dodatkowego osprzętu.

Spawarka invertorowa czyli rodzaj źródła spawalniczego wykorzystującego technologię inwerterową do przekształcenia napięcia i prądu zasilającego. Charakteryzuje się mniejszymi rozmiarami i masą w porównaniu do tradycyjnych transformatorowych spawarek. Umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów spawania i jest zwykle bardziej energetycznie wydajna.

Spawarka transformatorowa to źródło spawalnicze bazujące na transformatorze podającym prąd spawania. Jest zazwyczaj większa i cięższa niż spawarki inwertorowe, ale również często bardziej wytrzymała i mniej podatna na zakłócenia. Oferuje ograniczone możliwości regulacji parametrów spawania w porównaniu z technologią inwertorową.

Półautomat spawalniczy, inaczej spawarka, która automatycznie podaje drut spawalniczy, ale wymaga manualnego prowadzenia uchwytu przez operatora. Ułatwia to proces spawania, gdyż operator skupia się głównie na kontroli jeziorka spawalniczego i pozycji łuku. Jest używany w procesach MIG/MAG.

Migomat potocznie typ spawarki przeznaczonej do spawania w procesie MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas), gdzie jako materiał dodatkowy używa się drutu. Charakteryzuje się wygodą i szybkością spawania, a także możliwością automatyzacji. Zwykle oferuje różne funkcje, takie jak regulacja prądu, napięcia czy prędkości podawania drutu, co sprawia, że jest wszechstronny i łatwy w użyciu.

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) jest rodzajem tranzystora używanego głównie w urządzeniach elektronicznych do efektywnego i precyzyjnego sterowania dużymi prądami. Jest często stosowany w spawarkach inwertorowych, dzięki czemu umożliwiają one płynną regulację prądu i są bardziej efektywne energetycznie. IGBT łączy zalety tranzystorów MOSFET i tranzystorów bipolarnych.

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) czyli typ tranzystora używanego w elektronice dla sterowania przepływem prądu między dwoma punktami w obwodzie. Charakteryzuje się wysoką impedancją wejściową i jest często używany w urządzeniach o niskim zużyciu energii. W spawarkach inwertorowych, MOSFET może być stosowany jako alternatywa dla IGBT, oferując szybsze przełączanie, ale zwykle jest mniej odporny na duże prądy.

Kable spawalnicze są oprzyrządowaniem każdego urządzenia spawalniczego. W zależności od tego, jakie funkcje pełnią, określa się je nazwą: przewodów masowych – kiedy łączą spawarkę ze spawanymi materiałami, przewodów elektrodowych – w przypadku spawania z wykorzystaniem elektrod otulonych, zespołami połączeniowymi – stosowanymi przy podajnikach drutu.

Uchwyt spawalniczy to element używany do trzymania elektrody lub drutu spawalniczego podczas procesu spawania. Umożliwia precyzyjne prowadzenie materiału dodatkowego oraz łuku spawalniczego w odpowiedniej pozycji. Wykonany z materiałów odpornych na wysokie temperatury i prąd elektryczny, zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia spawanie.

Przewód masowy inaczej mówiąc kabel elektryczny służący do połączenia spawarki z elementem, który ma być spawany, w celu zamknięcia obwodu spawalniczego. Umożliwia przepływ prądu i jest niezbędny do wykonywania prac spawalniczych. Zwykle kończy się zaciskiem, który można przytwierdzić do materiału będącego przedmiotem spawania.

Dysza gazowa to element osprzętu spawalniczego montowany na końcu uchwytu spawalniczego, który kieruje strumień gazu ochronnego do strefy spawania. Ma na celu zminimalizować wpływ powietrza i innych zanieczyszczeń na proces spawania, poprawiając tym samym jakość i trwałość spoiny.

Końcówka prądowa w spawalnictwie to element uchwytu spawalniczego, przez który przepływa prąd elektryczny do drutu spawalniczego. Jest wykonana z materiału przewodzącego, zwykle miedzi i ma za zadanie zapewnić stabilny i efektywny przepływ prądu spawania. Jej właściwy dobór zależy od typu i rozmiaru uchwytu.

Eurozłącze jest standardowym złączem używanym w spawarkach MIG/MAG i TIG do podłączania uchwytu spawalniczego do źródła prądu. Umożliwia łatwą i szybką wymianę uchwytów spawalniczych. Jest szeroko stosowane w Europie i innych częściach świata.

Podwozie jezdne to mobilna platforma montowana zazwyczaj w większych spawarkach. Pozwala pomieścić butlę z gazem osłonowym. Ułatwia organizację i efektywność pracy.

Wyłącznik przeciążeniowy chroni spawarkę przed uszkodzeniami i zwiększa jej żywotność. Jest to zabezpieczenie, które automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przeciążenia. Jest standardową funkcją w wielu nowoczesnych spawarkach.

Stopień ochrony jest międzynarodowym standardem określającym odporność urządzeń elektrycznych, w tym spawarek, na czynniki zewnętrzne takie jak woda czy kurz. Oznaczenia te są często zapisywane jako "IP" dopełniane przez dwie lub trzy cyfry. Informują one o poziomie ochrony przed obiektami stałymi i wodą.

Prąd spawania to natężenie prądu elektrycznego przepływającego przez obwód spawalniczy w czasie procesu spawania. Wpływa na penetrację materiału oraz jakość i wygląd spawu. W przypadku zbyt wysokiego natężenia prądu spawania może dojść do nadmiernego topienia elektrody lub , czego skutkiem będzie powstawanie głębszego wtapiania. Za niskie natężenie utrudnia natomiast uzyskanie jednolitej spoiny. Może być stały (DC) lub przemienny (AC) w zależności od typu spawarki i metody spawania, wyrażany jest w amperach.

Indukcyjność jest to cecha układu elektrycznego wpływająca na stabilność i kształt łuku w spawaniu. Wyższa indukcyjność skutkuje mniejszym wtopieniem i przydatna jest podczas spawania cienkich elementów. Niższa indukcyjność to bardziej skoncentrowany łuk spawalniczy i głębsze wtopienie. Indukcyjność można regulować w niektórych nowoczesnych spawarkach.

Łuk spawalniczy czyli inaczej łuk elektryczny. To impuls elektryczny przepływający pomiędzy elektrodą a materiałem poddawanym spawaniu. Zajarzenie łuku może występować na skutek potarcia obydwu powierzchni lub w sposób bezdotykowy, w zależności od metody spawania. Proces wykorzystujący to zjawisko w spawalnictwie określa się mianem spawania łukowego. Ciepło generowane przez łuk prowadzi do nadtopienia metalu i powstania jeziorka spawalniczego. 

Jeziorko spawalnicze inaczej topiona strefa materiału utworzona w trakcie spawania, która po zastygnięciu tworzy spoinę. Jest ono kluczowym elementem w procesie spawania, gdyż od jego jakości i stabilności zależy wytrzymałość i trwałość całego połączenia. Parametry jak prąd, napięcie i prędkość spawania mają bezpośredni wpływ na kształt i jakość jeziorka spawalniczego.

Spoina spawalnicza to strefa, w której materiały zostały połączone przez spawanie. Składa się z metalu rdzeniowego (materiałów, które zostały połączone) oraz metalu sztafującego, który został dodany podczas procesu spawania. Jakość spoiny ma bezpośredni wpływ na wytrzymałość i trwałość połączenia, a jej właściwości są określane przez różne czynniki, takie jak technika spawania, parametry spawania i materiały użyte.

Lico spoiny jest powierzchnią, która łączy metal rdzeniowy z metalem sztafującym w spoinie spawalniczej. Jest to obszar najbardziej narażony na wpływy zewnętrzne, takie jak korozja czy obciążenia mechaniczne i dlatego jego jakość jest kluczowa dla trwałości całego połączenia.

Cykl pracy spawarki to procentowy wskaźnik czasu, w którym spawarka może działać przy określonym prądzie i napięciu w ciągu 10-minutowego okresu, bez ryzyka przegrzania. Na przykład, cykl pracy 60% oznacza, że spawarka może działać przez 6 minut, a następnie wymaga 4 minut odpoczynku. Jest to kluczowy parametr do uwzględnienia przy wyborze spawarki dla konkretnych zastosowań.

Synergia odnosi się do zautomatyzowanego procesu regulacji parametrów spawania w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcji, spawarka automatycznie dostosowuje ustawienia w oparciu o wprowadzone przez operatora wartości, co upraszcza proces i zwiększa jakość spoin. Umożliwia to nawet mniej doświadczonym spawaczom wykonywanie spawów o wysokiej jakości.

2T/4T usprawnia proces rozpoczęcia i zakończenia spawania. Dwutakt, po wciśnięciu przycisku, doprowadza do uwolnienia się gazu oraz inicjacji prądu w celu wykonania spoiny. Po zwolnieniu przycisku prąd zostaje odcięty, co kończy też proces spawania. Czterotakt poleca się do wykorzystania przy wykonywaniu dłuższych i bardziej czasochłonnych spoin. Procedura wymaga wciśnięcia i zwolnienia przycisku, co uruchamia prąd oraz wypływ gazu. Ponowne wciśnięcie i zwolnienie przycisku kończy proces. 

Hot Start to funkcja w spawarkach MMA, która ułatwia rozpoczęcie pracy poprzez zwiększenie prądu spawania o około 30% w momencie zajarzenia łuku. W miejscu stykania się elektrody z materiałem dochodzi do natychmiastowego rozgrzania inicjującego nadtopienie się powierzchni. 

Puls jest funkcją spawarki umożliwiającą spawanie prądem pulsacyjnym, a dokładniej dwoma rodzajami prądu generowanymi przez urządzenie spawalnicze. Pierwszy (podstawowy) podtrzymuje łuk elektryczny i prowadzi do stopienia metalu oraz elektrody. Drugi prąd pulsacyjny jest już odpowiedzialny za prawidłowy przepływ metalu do jeziorka spawalniczego. Wpływa to na uzyskanie jednolitej spoiny bez względu na to, w jakiej pozycji było wykonywane spawanie.

Podwójny puls czy też podwójna pulsacja to określenie funkcji spawania impulsowego. W tym przypadku spawacz może regulować poziom pulsacji prądu, a do tego szybkość podawania drutu. Stosowanie tej funkcji pozwala wpływać na estetykę spoiny oraz jej jakość.

Cykl pulsu w spawaniu to sekwencja zmian prądu spawania między dwoma poziomami: prądem szczytowym i prądem bazowym. Prąd szczytowy zapewnia głęboką penetrację materiału, podczas gdy prąd bazowy służy do chłodzenia spoiny i minimalizowania deformacji. Regulacja parametrów jak czas trwania fazy szczytowej i bazowej, częstotliwość pulsowania i amplituda pozwala na precyzyjne dostosowanie procesu spawania do różnych zastosowań i materiałów.

VRD oznacza "Voltage Reduction Device" i jest to system obniżający napięcie na uchwycie spawalniczym, kiedy spawanie nie jest wykonywane. Zwiększa to bezpieczeństwo operatora minimalizując ryzyko porażenia prądem. Odpowiednie napięcie przywrócone zostaje w momencie ponownego zajarzenia łuku. VRD jest stosowane zarówno w spawarkach przemysłowych jak i domowego użytku.

Anti Stick to funkcja w spawarkach, która zapobiega przyklejaniu się elektrody do materiału podczas spawania łukowego. Działa poprzez automatyczne odcięcie lub obniżenie prądu spawania w momencie, gdy spawarka wykryje, że elektroda się przykleja. Pomaga w bezpiecznym oddzieleniu elektrody bez generowania iskier.

Arc Force jest funkcją, regulującą automatycznie dynamikę łuku spawalniczego. Zapobiega zgaszeniu łuku i przyleganiu elektrody do materiału bazowego. Zwiększa ona prąd gdy łuk jest zbyt krótki, co pozwala na utrzymanie stabilności nawet w trudnych warunkach spawania. Jest to szczególnie przydatne w spawaniu pozycyjnym i przy różnych rodzajach elektrod.

Burn back czyli funkcja upalania drutu zapobiegająca przytapianiu się drutu do końcówki prądowej. Polega na wysunięciu kawałka drutu spawalniczego po zakończeniu podawania prądu.

Częstotliwość AC (Alternate Current) odnosi się do liczby zmian kierunku prądu na sekundę w obwodzie elektrycznym i jest wyrażana w hercach (Hz). W kontekście spawania TIG z użyciem prądu zmiennego, regulacja częstotliwości AC wpływa na kształt i stabilność łuku spawalniczego oraz na głębokość penetracji metalu. Wyższa częstotliwość może prowadzić do bardziej skoncentrowanego i stabilnego łuku, ale także do szybszego zużycia elektrody.

AC Balans to funkcja w spawarkach TIG, która pozwala na regulację czasu trwania i intensywności fazy dodatniej i ujemnej prądu zmiennego (AC). Umożliwia to optymalizację procesu spawania pod kątem różnych potrzeb, takich jak głębokość penetracji metalu czy usunięcie tlenku z powierzchni materiału. Regulacja AC Balans jest szczególnie ważna przy spawaniu metali jak aluminium, które mają oksydacyjną warstwę powierzchniową.

Bi-Level to technologia pozwalająca na przełączanie między dwoma różnymi poziomami prądu spawania w trakcie jednego cyklu spawalniczego. To ułatwia precyzyjne kontrolowanie procesu, na przykład umożliwiając szybkie przenikanie metalu bazowego na wyższym prądzie i późniejsze wypełnianie spoiny na niższym prądzie. Technologia ta jest często stosowana w zaawansowanych systemach spawalniczych dla zwiększenia efektywności i jakości spawu.

Pamięć ustawień jest funkcją w spawarkach, która umożliwia zapisywanie preferowanych parametrów spawania. Ułatwia to pracę przez umożliwienie szybkiego dostępu do wcześniej używanych ustawień. Jest szczególnie użyteczna w produkcji seryjnej.

Slow Feed / Dojazd drutu w spawarkach kontroluje początkową prędkość podawania drutu. Pozwala na zmniejszenie ilości bryzg i poprawę jakości spoiny na początku procesu spawania. Gdy spawanie zakłada szybkie tempo podawania drutu, funkcja slow feed pozwala na zajarzenie łuku podając w początkowej fazie drut z małą prędkością.

Prąd startu, czyli narastanie prądu, to funkcja w spawarkach, która pozwala na stopniowe zwiększanie prądu spawania od niższego poziomu do żądanego prądu roboczego. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka nadmiernego wpływu ciepła na materiał w początkowej fazie spawania, co może prowadzić do deformacji czy pęknięć.

Prąd szczytowy to najwyższy prąd, jaki jest używany w procesie spawania. Umożliwia on głęboką penetrację materiału bazowego, a w spawaniu pulsacyjnym jest używany w fazie "szczytu" cyklu pulsacyjnego.

Prąd bazowy w spawaniu to poziom prądu utrzymywany pomiędzy fazami prądu szczytowego w cyklu pulsacyjnym. Jego głównym zadaniem jest minimalizacja deformacji i nadmiernej penetracji materiału poprzez chłodzenie spoiny. Prąd bazowy jest zwykle niższy od prądu szczytowego i jego regulacja pozwala na zrównoważenie penetracji materiału i jakości spoiny.

Czas opadania to okres, w którym prąd spawania maleje z prądu szczytowego do prądu bazowego w procesie pulsacyjnym. Regulacja czasu opadania wpływa na jakość i wygląd spoiny, jak również na kontrolę cieplną materiału. Szybki czas opadania może zminimalizować deformacje, ale zbyt szybkie zmiany prądu mogą wpłynąć na stabilność łuku.

TIG Lift to technika zapłonu łuku w spawaniu TIG, która polega na delikatnym dotknięciu elektrody do materiału bazowego i szybkim jej odciągnięciu. Pozwala to na inicjowanie łuku spawalniczego bez użycia wysokiego napięcia, co minimalizuje ryzyko przyspieszonego zużycia elektrody i wpływu na materiał bazowy.

TIG Scratch czyli metoda zapłonu łuku w spawaniu TIG, polegająca na zarysowaniu elektrody po powierzchni materiału bazowego, co inicjuje łuk spawalniczy. Jest to jedna z prostszych i bardziej tradycyjnych metod zapłonu, ale może prowadzić do szybszego zużycia elektrody i pozostawienia śladów na materiale.

Wykres przebiegu TIG tzw. „drabinka TIG” to graficzna reprezentacja parametrów procesu spawania TIG (Tungsten Inert Gas) w zależności od kolejnych etapów spawania. Może on pokazywać, jak te parametry zmieniają się w czasie, np. prąd początkowy, narastanie prądu, opadanie prądu, prąd końcowy, przed i powypływ gazu.

Kształty fali TIG odnoszą się do różnych form prądu używanego w spawaniu TIG (Tungsten Inert Gas), takich jak sinusoidalny, trójkątny, trapezowy czy prostokątny. Różne kształty fali mają wpływ na charakterystykę łuku spawalniczego, głębokość penetracji oraz jakość spoiny. Wybór odpowiedniego kształtu fali jest istotny dla optymalizacji procesu spawania, szczególnie w przypadku trudno spawalnych materiałów jak aluminium czy tytan.

SPOT czyli spawanie punktowe, gdzie dwa materiały są łączone poprzez krótkotrwałe przepuszczenie prądu elektrycznego przez stykające się punkty. Ta metoda jest często używana w przemyśle samochodowym i innych aplikacjach, gdzie potrzebne są szybkie, ale trwałe połączenia. Jest efektywna w łączeniu cienkich arkuszy metalu.

Lutospawanie to technika łączenia metali za pomocą materiału spajającego o niższej temperaturze topnienia niż łączone materiały. Stosowane często w branży samochodowej i HVAC. Przydatne podczas łączenia blach pokrytych warstwą cynku.

Napawanie jest procesem, w którym warstwa materiału (napoiny) jest nakładana na powierzchnię wyrobu w celu zwiększenia jego odporności na ścieranie, korozję lub wpływ innych czynników środowiskowych. Proces ten różni się od spawania, ponieważ materiał podkładu nie topi się całkowicie, a jedynie jest podgrzewany do temperatury umożliwiającej przyczepność napoiny. Jest to często stosowane w przemyśle maszynowym, narzędziowym i energetycznym.

Oznaczenia spoin spawalniczych to zestaw symboli i kodów używanych do opisu charakterystyki, rodzaju i wymiarów spoin w dokumentacji technicznej lub rysunkach konstrukcyjnych. Pomagają one w jednoznacznym zrozumieniu wymagań i standardów związanych ze spawaniem, takich jak typ spoiny, pozycja spawania czy rodzaj materiału. Umożliwiają efektywną komunikację między projektantami, inżynierami i spawaczami.

Osprzęt spawalniczy to zbiór dodatkowych akcesoriów i urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania, takich jak maski spawalnicze, przewody, zaciski czy dysze. Te elementy mogą być niezbędne do procesu spawania, zwiększać bezpieczeństwo pracy lub ją ułatwiać.

Podajnik drutu spawalniczego jest urządzeniemstabilizującym proces podawania drutu w trakcie spawania. Na rynku dostępne są podajniki przenośne, a w przypadku spawarek o budowie kompaktowej można spotkać się z już wbudowanymi, wewnętrznymi modułami. 

Chłodnica spawalnicza to urządzenie używane do schładzania uchwytu spawalniczego, najczęściej w procesach TIG i MIG wymagających dłuższego czasu pracy. Pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury, co przedłuża żywotność i poprawia jakość spoin. Wykorzystuje płyn chłodzący krążący w obiegu zamkniętym.

Pirometr jest urządzeniem służącym do pomiaru temperatury obiektów na odległość, zazwyczaj przez analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekt. Jest często używany w przemyśle, na przykład w hutnictwie czy spawalnictwie, gdzie bezkontaktowy pomiar temperatury jest istotny. Pirometry mogą być różnego typu, w tym optyczne czy na podczerwień.

Ekran spawalniczy to zasłona z materiału odpornego na ogień, która jest zawieszana w miejscu spawania w celu ochrony osób w okolicy przed szkodliwym promieniowaniem, iskrami i metalicznymi rozpryskami. Nie zastępuje indywidualnych środków ochrony, ale jest dodatkową barierą izolującą miejsce spawania. Jest szczególnie użyteczna w środowiskach przemysłowych, gdzie wiele osób może być narażone na działanie czynników szkodliwych.

Przyłbica spawalnicza (maska spawalnicza) jest osłoną używaną przez spawacza do ochrony twarzy i oczu przed szkodliwym promieniowaniem, iskrami i bryzgami metalu. Wyposażona jest w ciemne szkło o stałym przyciemnieniu lub filtr samościemniający. Przyłbica spawalnicza chroni oczy przed intensywnym światłem łuku elektrycznego. Jest to niezbędny element wyposażenia, zapewniający bezpieczeństwo podczas spawania.

Rękawice spawalnicze wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury i iskry są niezbędnym elementem osobistego wyposażenia ochronnego każdego spawacza. Zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną ochronę dłoni i przedramion podczas różnych procesów spawania, oraz umożliwić swobodne ruchy dłońmi.

Reduktor gazowy jest urządzeniem montowanym na butli gazowej, służącym do regulacji i stabilizacji ciśnienia wypływającego gazu osłonowego. Jest niezbędny w procesach spawania gazowego, takich jak MIG i TIG aby zapewnić stały i kontrolowany przepływ gazu ochronnego. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie optymalnych warunków dla utworzenia wysokiej jakości spoiny.

Preparat antyodpryskowy to środek chemiczny w sprayu lub innej formie, który jest stosowany na powierzchnie przedmiotów przed spawaniem, aby zapobiec przyleganiu odprysków metalu. Ułatwia to późniejsze czyszczenie elementów, a także poprawia ich wygląd. Jest często używany w przemyśle metalowym i w procesach spawania, w których estetyka i czystość są ważne.

Spool Gun czyli inaczej uchwyt spawalniczy z wbudowaną rolką drutu. Jest często używany do spawania aluminium, eliminując problemy z podawaniem drutu przez długie przewody. Ułatwia spawanie materiałów trudno spawalnych, znajduje też często zastosowanie w warsztatach samochodowych.

Gaz osłonowy to gaz atmosferyczny (techniczny) wykorzystywany do osłony łuku spawalniczego oraz powstającego w wyniku wysokiej temperatury jeziorka ciekłego metalu przed czynnikami zewnętrznymi i utlenianiem. Jego użycie wpływa na stabilne utwardzenie spoiny. Gazami używanymi w trakcie spawania mogą być: argon, hel, azot, dwutlenek węgla czy różnego rodzaju mieszanki. W zależności od technologii wykorzystywany gaz może być aktywny lub obojętny chemicznie. 

Elektroda spawalnicza to element wykorzystywany w procesie spawania. Jeden koniec elektrody umieszczany jest w uchwycie spawalniczym, drugi umożliwia zajarzenie łuku. W przypadku elektrod otulonych, które stosowane są na przykład w technologii MMA, otulina uwalnia gaz osłonowy. Na rynku znajdują się elektrody rutylowe, kwaśne czy zasadowe. Wyróżnia się różne rodzaje elektrod, w tym także wolframowe (nietopliwe), stosowane w spawarkach TIG. 

Drut spawalniczy stosowany w metodach MIG/MAG czy TIG. Dostępny w różnych średnicach, które dobiera się na podstawie materiałów, jakie będą ze sobą łączone (im grubsza struktura, tym szerszy drut należy wybrać). Łuk elektryczny prowadzi do nadtopienia drutu oraz powierzchni spawanej i do powstawania jeziorka, które zastygając w osłonie gazu, tworzy spaw. 

FLUX w drucie samoosłonowym to substancja chemiczna zawarta wewnątrz drutu spawalniczego, która podczas spawania topi się, tworząc gaz ochronny i osłonę ze szlaką. Ta osłona zabezpiecza metal spawany przed utlenianiem i innymi reakcjami chemicznymi z powietrzem. Drut samoosłonowy jest często używany w spawaniu MIG/MAG, gdy nie ma dostępu do zewnętrznego gazu ochronnego.

Średnica szpuli drutu, oznaczana jako D100, D200, D300 itd., wskazuje na fizyczny rozmiar szpuli, na której nawinięty jest drut spawalniczy. D100 oznacza szpulę o średnicy 100 mm, D200 to szpula o średnicy 200 mm, a D300 to szpula o średnicy 300 mm. Wybór odpowiedniej szpuli zależy od ilości potrzebnego drutu i typu spawarki.

SG2 to najczęściej używany drut spawalniczy do procesów MIG/MAG. Jest przeznaczony głównie do spawania stali węglowych i niskostopowych, oferując dobrą jakość spoiny i stabilny łuk. Znajduje zastosowanie w różnych branżach, w tym w budownictwie, motoryzacji i produkcji metalowej.

CuSi, czyli drut spawalniczy z miedzi i krzemu, jest używany głównie do lutospawania i spawania stopów miedzi. Ze względu na swoje właściwości, takie jak dobra płynność i odporność na korozję, jest często stosowany w branży motoryzacyjnej i konstrukcyjnej. Drut CuSi zapewnia również dobrą przewodność elektryczną i jest zwykle używany w procesach MIG i TIG.

AlSi, czyli drut spawalniczy ze stopu aluminium i krzemu, jest używany głównie do spawania stopów aluminium. Jest wytrzymały i elastyczny dlatego powszechnie stosuje się go w procesach MIG i TIG, szczególnie w branżach takich jak motoryzacja i lotnictwo.

AlMg, czyli drut spawalniczy ze stopu aluminium i magnezu, jest często używany do spawania stopów aluminium. Drut ten charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję i jest często stosowany w środowiskach morskich oraz w przemyśle transportowym. Sprawdza się w produkcji konstrukcji, rur czy profili. Jest używany w procesach spawania MIG i TIG.

308LSi to drut spawalniczy ze stali nierdzewnej, przeznaczony głównie do spawania stali nierdzewnych typu 304 i 304L. Dodatek krzemu (Si) w składzie chemicznym poprawia płynność i estetykę spoiny, a także pomaga w redukcji odprysków. Jest często używany w procesach spawania MIG i TIG w branżach takich jak przemysł spożywczy, chemiczny oraz w produkcji sprzętu medycznego.

316LSi to drut spawalniczy ze stali nierdzewnej, przeznaczony do spawania stali nierdzewnych typu 316 i 316L. Krzem (Si) dodawany do składu chemicznego poprawia jakość spoiny i redukuje odpryski. Drut ten jest często stosowany w procesach MIG i TIG w branżach wymagających wysokiej odporności na korozję, takich jak przemysł chemiczny, morski i farmaceutyczny.

Szukasz spawarki lub akcesoriów? Mamy wszystko czego potrzebujesz!

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Skomentuj jako pierwszy/pierwsza!

Nowy komentarz

Odpowiadasz na komentarz