Różnica między MIG i MAG. Spawanie z odpowiednim gazem

Spawanie MIG oraz MAG to tak bardzo pokrewne metody, że często osoby spawające dorywczo nie zastanawiają się z której z nich korzystają. Nawet spawarka do metody MIG/MAG to jedno urządzenie znane jako „migomat”.

Chociaż obie te metody wydają się podobne, kluczowa różnica pomiędzy nimi polega na rodzaju używanego gazu osłonowego: MIG korzysta z gazów obojętnych, podczas gdy MAG stosuje gazy aktywne.

Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm procesom, aby zrozumieć ich różnice oraz przeznaczenie.

Jak działa spawanie migomatem

Spawanie (zarówno MIG, jak i MAG) polega na łączeniu metalu przy użyciu elektrody topliwej (drutu) pod osłoną gazu. Drut spawalniczy jest automatycznie podawany przez spawarkę ponieważ wiele nowoczesnych urządzeń posiada wbudowany podajnik drutu. 

Migomaty działają na zasadzie utworzenia łuku elektrycznego pomiędzy drutem do spawania a materiałem, który ma być spawany.

Zacisk masy (ujemny) jest podłączony do spawanego materiału, natomiast uchwyt spawalniczy z drutem (dodatni), służy jako elektroda. Gdy drut dotyka materiału, tworzy się obwód elektryczny, a prąd generuje ciepło, topiąc zarówno drut, jak i część materiału w miejscu spawania. Topienie materiałów powoduje ich połączenie, tworząc trwałe spoiny. Kiedy drut topi się, tworzy małą kroplę stopionego metalu, która jest osadzana w spoinie.

Podajnik kontynuuje podawanie drutu, który w kontakcie ze spawanym materiałem tworzy kolejne małe łuki. Ten szybki proces tworzenia i przerywania łuku generuje charakterystyczny dla spawania migomatem skwierczący dźwięk. Jednak z każdym takim zwarciem, powstają iskry i rozpryski - są one efektem mini eksplozji, które mają miejsce w miejscu spawania. 

MIG (Metal Inert Gas) to technika spawania wykorzystująca gazy obojętne w celu zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami powietrznymi w trakcie spawania. Te gazy, takie jak argon i hel, nie reagują chemicznie z metalem w trakcie spawania, co gwarantuje czystą i silną spoinę.

Przy spawaniu materiałów nieżelaznych, jak aluminium czy miedź, zaleca się używanie czystego argonu ze względu na właściwości chemiczne. Argon, będąc gazem obojętnym, tworzy korzystne warunki w jeziorku spawalniczym. Dzięki jego łatwości jonizacji, łuk spawalniczy można utrzymywać przy niższym napięciu, co ułatwia proces spawania.

Dodanie helu do argonu, co czasami się praktykuje, ma za zadanie zwiększenie intensywności ciepła łuku i lepszą płynność metalu w jeziorku spawalniczym, oraz głębsze wtopienie spoiny. Hel pomaga również przy spawaniu grubych sekcji materiałów, takich jak aluminium czy magnez. Niemniej jednak, stosowanie czystego helu może wprowadzić pewne wyzwania, ponieważ może wpłynąć na zmniejszenie stabilności łuku spawalniczego. Dlatego zawsze warto dokładnie rozważyć proporcje gazu w zależności od specyfiki pracy.

Dlaczego wykorzystuje się aktywne gazy w procesie MAG? Gazy takie jak tlen i dwutlenek węgla wpływają na charakterystyki procesu spawania, w tym na kształt jeziorka spawalniczego, wtopienie spoiny oraz jakość powstałej spoiny.

Dwutlenek węgla (CO2), jest często wykorzystywany w spawaniu MAG ze względu na jego niższe koszty oraz charakterystykę. Chociaż spawanie przy użyciu czystego CO2 jest możliwe, może prowadzić do większej ilości rozprysków w porównaniu z mieszaninami gazów. W praktyce często stosuje się mieszaniny CO2 z argonem, aby uzyskać pożądane cechy obu gazów.

Mieszanka argonu z dwutlenkiem węgla daje wiele korzyści. Po pierwsze, kombinacja ta daje głębsze wtopienie niż przy użyciu samych gazów obojętnych, co jest szczególnie przydatne w spawaniu grubych sekcji materiału. Ponadto, dodatek CO2 zwiększa stabilność łuku spawalniczego, co ułatwia kontrolę nad procesem spawania.

W skrócie, wybór gazu osłonowego w procesie spawania MAG zależy od materiału, który jest spawany, specyfiki zadania oraz pożądanej jakości spoiny. Dzięki zastosowaniu odpowiednich gazów osłonowych, proces MAG może być zoptymalizowany do różnorodnych zastosowań.

Jednym z problemów, które mogą wystąpić podczas spawania gazami aktywnymi jest porowatość spoiny. Może prowadzić do słabszej jakości spawów i potencjalnie osłabiać połączenie. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiedni drut spawalniczy, który będzie współpracować z wybranym gazem osłonowym i zapewnić wysoką jakość połączenia.

Metody MIG i MAG opierają się na bardzo podobnych urządzeniach i akcesoriach. W obu przypadkach używa się tej samej spawarki, która dostarcza odpowiedni prąd spawania i może posiadać zaawansowane funkcje do różnych zastosowań. Mechanizm podawania drutu, odpowiadający za płynne i równomierne dostarczanie drutu spawalniczego, jest również wspólny dla obu metod. Uchwyt spawalniczy, służący do prowadzenia drutu i dostarczania do niego prądu, jest uniwersalny dla MIG i MAG.

Główną różnicą jest rodzaj gazu osłonowego. Mimo tego, butle gazu są technicznie takie same, mogą różnić się zaworami, ciśnieniem i z pewnością legalizacją dla danego gazu. Akcesoria, takie jak przewody, złączki, przyłbice spawalnicze czy rękawice, są identyczne dla obu metod. Również materiały eksploatacyjne, takie jak dysze gazowe czy końcówki prądowe nie różnią się w obu technikach.

Taki sam drut do MIG i MAG

Drut używany w metodach MIG i MAG może być fizycznie taki sam, zwłaszcza przy spawaniu stali węglowej, z podobieństwem w materiałach (często stal niskostopowa), średnicy oraz sposobie dostarczania (szpule). Jednakże, mogą istnieć różnice w składzie chemicznym drutu, dostosowanym do konkretnych zastosowań, oraz w użyciu drutów rdzeniowych, które są bardziej popularne w metodzie MAG. Drut do spawania MAG może zawierać dodatki pozwalające na lepsze radzenie sobie z zanieczyszczeniami na powierzchni materiału.  W spawaniu MAG częściej używa się drutów rdzeniowych, które mają rdzeń z materiałów proszkowych. Wytwarzają one dodatkową osłonę gazową i mogą wpłynąć na jakość i właściwości spawu.

Ogólnie rzecz biorąc, choć drut używany w metodach MIG i MAG może być bardzo podobny, różnice w składzie chemicznym i konstrukcji (jak w przypadku drutów rdzeniowych) mogą wpłynąć na ostateczne właściwości spoiny. Dlatego ważne jest, aby dokładnie wybrać odpowiedni drut dla konkretnej aplikacji i metody spawania.

Czy MIG i MAG to jest to samo?

Mimo że istnieją różnice między spawaniem MIG i MAG, w codziennym życiu wiele osób używa tych terminów wymiennie. 

W praktyce, obie metody są bardzo podobne pod względem technik i sprzętu, dlatego nie zaskakuje, że mogą być mylone. Kluczowym jest zrozumienie, że taki detal jak zmiana gazu różnicuje procesy spawania. To ważne zwłaszcza, gdy  chodzi o profesjonalne spawanie gdzie istnieje konieczność dostosowania się do specyficznych wymagań projektowych. Podczas, gdy dla "niedzielnego" spawacza różnica między MIG i MAG może wydawać się nieistotna, dla ekspertów w dziedzinie spawania te szczegóły mają kolosalne znaczenie. 

Szukasz spawarki lub akcesoriów? Mamy wszystko czego potrzebujesz!

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Skomentuj jako pierwszy/pierwsza!

Nowy komentarz

Odpowiadasz na komentarz