Słownik pojęć i terminów spawalniczych

AlMg4,5Mn

Drut do aluminium z 4,5% zawartością Mg ma lepsze własności wytrzymałościowe niż drut aluminiowy AlMg5. Znajduje zastosowanie w konstrukcjach morskich oraz tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość, udarność i odporność na korozję. Drut ma zwiększoną odporność na powstawanie gorących pęknięć i poprawia strukturę spoiny.

AlMg5

Druty AlMg5 w gatunku ER5356 są jednymi z najszerzej stosowanych spawalniczych stopów aluminium. Spoiwo aluminiowe zawierające 5% magnezu do spawania metodą TIG i MIG stopów Al-Mg charakteryzuje się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi oraz wysoką odpornością na korozję atmosferyczną i na działanie wody morskiej. Stosowany m.in. przy produkcji pojazdów w przemyśle transportowym i motoryzacyjnym, statków i innych w przemyśle stoczniowym, a także w przemyśle chemicznym. Zapewnia wyższą odporność na pękanie niż spoiwa o mniejszej zawartości magnezu.

Anti Stick

Funkcja Anti Stick zabezpiecza urządzenie i ułatwia oderwanie elektrody w przypadku jej "przyklejenia" do spawanego materiału.

Arc Force

Arc Force "łuk forsujący" to funkcja ułatwiająca prowadzenie i utrzymanie łuku elektrycznego, zwłaszcza w przypadku materiałów i/lub elektrod trudno spawalnych np. materiałów skorodowanych, niedoczyszczonych, elektrod zasadowych, kwaśnych itp.

BiLevel

Możliwość przechodzenia pomiędzy dwiema różnymi wartościami prądu w trakcie spawania.

CSPOT

Spawanie punktowe cykliczne z możliwością regulacji czasu spawania w punkcie i czasu przerwy pomiędzy punktami.

CuSi3

Możliwość przechodzenia pomiędzy dwiema różnymi wartościami prądu w trakcie spawania.

Hot Start

Funkcja Hot Start "gorący start" polega na chwilowym zwiększeniu prądu spawania ponad ustawioną wartość w momencie zajarzenia łuku. Zapobiega to zjawisku "przyklejania elektrody" w początkowej fazie i ułatwia rozpoczęcie procesu spawania.

IGBT

Dzięki specjalnej konstrukcji bipolarne tranzystory mocy z izolowaną bramką (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor) pod wieloma względami są korzystniejszym rozwiązaniem i w wielu aplikacjach stanowią lepsze rozwiązanie od tradycyjnych tranzystorów MOSFET. Źródło oparte na tranzystorach IGBT oferuje mocniejszy, bardziej skoncentrowany i stabilniejszy łuk przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii. Zapewnia minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Cechy tych tranzystorów to bardzo wysoka wydajność przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, wysoka częstotliwość przełączania, zapewniająca błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Lutospawanie

Lutospawanie to proces łączenia metali, pośredni pomiędzy lutowaniem twardym a spawaniem. Połączenie uzyskuje się wyłącznie przez stopienie specjalnego spoiwa - lutu, bez nadtapiania łączonych metali. Natomiast technika procesu i sposób przygotowania krawędzi łączonych przedmiotów są podobne jak przy spawaniu. Jako materiał dodatkowy stosuje się spoiwa na bazie miedzi. Najczęściej są to druty o oznaczeniu wg DIN: SG-CuSi3 lub SG-CuAl8, przy czym za względu na znacząco większe zastosowanie blach ocynkowanych niż aluminiowanych, drut o symbolu SG-CuSi3 jest w powszechnym użyciu. Skład chemiczny tego drutu jest następujący: Cu>95%, Si 3%, Mn 1%, inne dodatki max 0,3%.

MOSFET

MOSFET (ang. Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) – technologia produkcji tranzystorów polowych z izolowaną bramką i obwodów układów scalonych. Jest to aktualnie podstawowa technologia produkcji większości układów scalonych stosowanych w komputerach i stanowi element technologii CMOS. W technologii MOSFET tranzystory są produkowane w formie trzech warstw. Dolna warstwa to płytka wycięta z monokryształu krzemu lub krzemu domieszkowanego germanem. Na płytkę tę napyla się bardzo cienką warstwę krzemionki lub innego tlenku metalu lub półmetalu, która pełni funkcję izolatora. Warstwa ta musi być ciągła (bez dziur), ale jak najcieńsza. Obecnie w najbardziej zaawansowanych technologicznie procesorach warstwa ta ma grubość pięciu cząsteczek tlenku. Na warstwę tlenku napyla się z kolei bardzo cienką warstwę dobrze przewodzącego metalu (np. złota). Układ trzech warstw tworzy prosty tranzystor lub pojedynczą bramkę logiczną układu procesora.

MOSFET na Wikipedii

PAPR

PAPR (powered air-purifying respirator) to system ochrony dróg oddechowych stosowany w przyłbicach spawalniczych. PAPR składa się z zestawu nakrycia głowy i wentylatora, który pobiera powietrze z otoczenia zanieczyszczone jednym lub kilkoma typami zanieczyszczeń lub patogenów, aktywnie usuwa (filtruje) wystarczającą część tych zagrożeń, a następnie dostarcza czyste powietrze do twarzy lub ust użytkownika.

Produkt zawierający system PAPR

PFC

PFC stabilizuje łuk i uodparnia go na wahania parametrów zasilania, nawet w przypadku podłączania do przedłużaczy. Urządzenia wykorzystujące technologię PFC osiągają współczynnik mocy powyżej 0,98.

Puls

Funkcja puls powoduje że roztopiony drut nie "leje się" ciągle do spoiny tylko prąd jest urywany, czyli pulsuje, co powoduje poprawne ułożenie spoiny a zarazem lepsze połączenie materiału. Dzięki przerywanemu (pulsującemu) prądowi możemy osiągnąć niski prąd spawania na urządzeniu, co przekłada się na mniejsze przegrzanie elementów spawanych, co w praktyce przekłada się na możliwość spawania bardzo cienkich przedmiotów. Funkcja ta w praktyce zapobiega także krzywieniu się spawanych elementów. Zzmniejsza (prawie całkowicie) rozpryski na powierzchni spawanych elementów. Bez tej funkcji spawanie estetyczne stali nierdzewnej jest prawie niemożliwe (ważne dla elementów, które są widoczne np. balustrady, elementy reklamowe, itd.). Zapobiega tworzeniu się pęcherzy w środku spoiny co jest bardzo ważne w spawaniu przemysłowym (konstrukcyjnym).

SPOT

Spawanie punktowe z regulacją czasu spawania w punkcie.

Synergia

Synergia, to dodany do urządzenia MIG nieskomplikowany, stały program, który tylko automatycznie dobiera posuw drutu do nastawionego amperażu urządzenia. Aby precyzyjniej działał ten program czasami dodawana jest możliwość wyboru średnicy drutu (nie we wszystkich urządzeniach).

THF

Seria urządzeń marki Magnum do spawania metodą TIG.

TIG HF

Bezdotykowe zajarzanie łuku spawalniczego w metodzie TIG.

TIG Lift

Zajarzanie łuku spawalniczego w metodzie TIG poprzez potarcie elektrodą o spawany materiał. Regulacja przepływu gazu odbywa się przez zaworek zamontowany w uchwycie spawalniczym.

VRD

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) redukuje napięcie wyjściowe do niskiego, bezpiecznego poziomu, gdy urządzenie jest uruchomione ale nie trwa spawanie. Gdy spawanie się rozpoczyna napięcie wyjściowe powraca do normalnego, wysokiego poziomu, pozwalając na zajarzenie łuku elektrycznego. System redukcji napięcia VRD zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo spawaczowi, w szczególności w środowisku w którym istnieje zwiększone prawdopodobieństwo przypadkowego porażenia prądem np.: środowisko gorące i zawilgocone.

Producenci

Informacje o zakupach

Informacje o nas

Pomoc techniczna

Informacje o dostawie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie akceptujesz naszej polityki prywatności prosimy o opuszczenie serwisu.

Akceptuję