Spawanie migomatem – jak robić to prawidłowo?

Migomat to urządzenie spawalnicze, które spawacze cenią za wygodę użytkowania i efekty pracy. Spawarki MIG/MAG, jak i sama metoda spawania są prawdopodobnie najpopularniejsze wśród osób przeprowadzających obróbkę metalu tak hobbystycznie, jak i profesjonalnie. I chociaż używanie migomatu nie wydaje się specjalnie skomplikowane, warto wiedzieć, jak spawać nim prawidłowo.

Metoda MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG należy dmo technik łukowych, to jest wykorzystujących łuk elektryczny generowany pomiędzy elektrodą topliwą (drutem spawalniczym) i materiałem, który jest poddawany obróbce. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana, także w sektorze przemysłowym.

Zarówno w metodzie MIG, jak i MAG wykorzystywane są druty spawalnicze, które w wyniku wysokiej temperatury ulegają topnieniu, tworząc płynne spoiwo łączące się z nadtopionym metalem. Powstałe w ten sposób jeziorko spawalnicze krzepnie i tworzy trwałą, estetyczną spoinę. Spawanie MIG/MAG musi być przeprowadzane przy użyciu gazu osłonowego. W przypadku MIG musi być to gaz obojętny chemicznie – do takich należy na przykład argon. Podczas prac realizowanych metodą MAG konieczne jest wybranie gazu aktywnego chemicznie. Musi to być zatem taka substancja, jak chociażby dwutlenek węgla.

Wykorzystanie tej metody łączenia materiałów ma wiele zalet. Można stosować ją w przypadku metali różnych gatunków, co czyni ją stosunkowo wszechstronną i wygodną. Kolejnym plusem jest wygoda użytkowania – proces spawania MIG/MAG nie jest bardzo skomplikowany, a do tego umożliwia pracę w każdej pozycji. Uzyskane spoiny należą przy tym do dość estetycznych i trwałych, a stosowane w trakcie pracy materiały eksploatacyjne, takie jak wspomniane druty spawalnicze czy też gazy osłonowe pozwalają ekonomicznie obniżyć koszty w stosunku do takich metod, jak na przykład MMA.

Spawarka migomat – co musisz o niej wiedzieć?

Spawarki przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG nazywane są migomatami lub półautomatami spawalniczymi. Charakterystyczną cechą urządzeń jest wysoka wydajność, a także możliwość automatyzacji procesu spawania z wykorzystaniem spawarek tego rodzaju. Wspomniana już wszechstronność migomatu pozwala na spawanie za jego pomocą aluminium, miedzi, stali konstrukcyjnych oraz metali nieżelaznych.

Korzystanie z migomatu nie wymaga specjalistycznej wiedzy, chociaż doświadczenie czy ogólna znajomość zasad przeprowadzania spawania znacznie poprawia efekty pracy. Im większą wprawą wykazuje się spawacz, tym spoina staje się lepsza jakościowo i wizualnie. Przy tym, ze względu na dość łatwą i wygodną obsługę półautomatów spawalniczych poleca się je osobom początkującym oraz wykorzystującym je sporadycznie do drobnych napraw czy prac hobbystycznych.

Spawanie migomatem – podstawowe informacje

Spawanie migomatem jest wygodne także ze względu na automatyczne podawanie drutu spawalniczego. Dużo modeli spawarek MIG/MAG jest wyposażonych we wbudowane podajniki drutu, są również warianty z zewnętrznym elementem wysuwającym. Łuk elektryczny, dzięki wysokiej temperaturze prowadzi do stopniowego topienia się końcówki spoiwa oraz obrabianego metalu. Proces ten odbywa się płynnie i prowadzi do wytworzenia jeziorka spawalniczego. Wykorzystywany gaz osłonowy tworzy wokół niego przystępne warunki, chroniąc je przed działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki temu jeziorko zachowuje odpowiednią konsystencję, a proces krzepnięcia prowadzi do utrwalenia spawu.

O tym, jak wykonane łączenie będzie ostatecznie wyglądać, decyduje kilka czynników. Wśród nich warto wspomnieć przede wszystkim o odpowiednio dobranych parametrach spawania, ale też o średnicy drutu spawalniczego czy prawidłowym doborze gazu osłonowego. Co zatem warto wiedzieć na temat spawania migomatem?

Ustawianie parametrów spawania w migomacie

Spawanie migomatem wymaga odrobiny wprawy od spawacza, ale też odpowiedniego przygotowania przed podjęciem pracy. Jeśli zadbasz o kilka szczegółów i ustawisz podstawowe parametry, spawanie będzie przebiegać nie tylko wygodniej, ale i efektywniej. W przypadku spawarek MIG/MAG warto pamiętać o kilku wskazówkach:

  • napięcie łuku spawalniczego – w trakcie spawania łuk powinien być ustabilizowany, a jego napięcie ma na to znaczący wpływ; jeżeli jego wartości będą za wysokie, dochodzić będzie do większego rozprysku; jeśli natomiast ustawisz niższy poziom napięcia, cały proces spawania będzie przebiegał dość niestabilnie,

  • prąd spawania i jego natężenie – jest to bardzo ważny parametr spawania, na którego wartość wpływa kilka czynników, w tym między innymi grubość materiału, który poddawany jest obróbce czy też średnica drutu,

  • biegunowość prądu spawania – standardowo przyjmuje się, że przy spawaniu migomatem wykorzystuje się prąd o biegunowości dodatniej; bardziej zaawansowane spawarki MIG/MAG pozwalają jednak na korzystanie z prądu pulsacyjnego, czego największą korzyścią jest możliwość uzyskania spoiny bez rozprysków,

  • gaz osłonowy – w tym przypadku istotne jest nie tylko dobranie jego rodzaju (aktywny lub obojętny chemicznie), ale też poziomu natężenia w trakcie spawania – istotne jest w końcu optymalne osłonięcie jeziorka spawalniczego; pewną wskazówką mogą być orientacyjne dane, według których gaz powinien być podawany w natężeniu około 1 litra na minutę na każdy milimetr średnicy dyszy; innym przelicznikiem może być dziesięciokrotność średnicy drutu (w przypadku drutu 1,6 milimetra powinno to być zatem około 16 litrów gazu na minutę).

Wybór drutu spawalniczego

Poza wymienionymi wyżej parametrami, które w przypadku spawania migomatem powinny zostać odpowiednio dostosowane do warunków pracy, musisz pamiętać także o kwestiach takich, jak drut spawalniczy czy też kąt, pod którym pochylony będzie uchwyt spawarki.

Druty spawalnicze przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG dostępne są w wariancie litym oraz proszkowym/rdzeniowym. Pierwsze pozwalają uzyskiwać jednolitą spoinę, która odpowiednio łączy się z jeziorkiem spawalniczym, zapewniając prawidłową strukturę przyszłego spawu. Elementy proszkowe czy też rdzeniowe charakteryzują się dużo bardziej złożoną strukturą. W jego wnętrzu znajduje się rdzeń wypełniony proszkiem, który pod wpływem wysokiej temperatury poprawia jakość uzyskanego spawu. W przypadku natomiast drutów samoosłonowych wytwarza się gaz osłonowy, co pozwala na wygodne i szybkie spawanie bez dodatkowego gazu podawanego z zewnątrz.

Drut spawalniczy, a dokładniej mówiąc, jego średnicę należy dostosować do grubości materiału, który poddajesz procesowi spawania. Na rynku dostępnych jest wiele rozmiarów, w tym nawet od 0,6 do 1,6 milimetra w przypadku drutów litych oraz od 0,8 do 4,8 milimetra, jeśli pod uwagę bierze się druty proszkowe.

Jak prowadzić uchwyt migomatu?

Wspomniane pochylenie uchwytu spawalniczego w migomacie związane jest natomiast z uzyskaniem odpowiedniej głębokości wtopienia. Jeżeli nachylenie nastąpi w kierunku odpowiadającym kierunkowi spawania, uzyskasz dość głębokie wtopienie i stosunkowo wąską spoinę. Jeśli natomiast kierunek będzie odwrotny, lico spoiny będzie znacznie wyższe, przy mniejszej głębokości wtopienia. Taki sposób pochylenia dobrze jest zatem zastosować w trakcie opracowania cieńszych materiałów, takich jak, chociażby blachy.

Zgodnie z sugestią specjalistów uchwyt spawalniczy powinno się przesuwać nie tylko na tej samej wysokości, ale mniej więcej z tą samą prędkością. W ten sposób unikniesz problemu związanego z przyklejaniem się drutu do metalu oraz utrzymasz równomierny kształt spoiny.

Zadbaj o stanowisko pracy i bezpieczeństwo

Tak, jak przy pracy z wszystkimi urządzeniami spawalniczymi, także podczas użytkowania migomatu musisz zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Rękawice, przyłbica oraz osłona ciała to oczywiście podstawowe elementy BHP.

Po dobraniu drutu i zamontowaniu go w podajniku przyjrzyj się także materiałowi, który będzie spawany. Niekiedy może on bowiem wymagać lekkiego przeczyszczenia powierzchni z pozostałych warstw farby czy też rdzy. Ich pozostawienie na metalu mogłoby znacznie zakłócić powstawanie jeziorka spawalniczego i ograniczyć trwałość oraz jakość wykonanej spoiny. Jeżeli Twoja przygoda z migomatem dopiero się zaczyna, nie obawiaj się testowania wszystkich funkcji i próbuj spawać różne materiały – w końcu praktyka czyni mistrza!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą urządzeń spawalniczych, odzieży BHP, skrzynek narzędziowych i sprzętu warstatowego ~ Spidweld